YKB-Kurser / Fortbildning
Förarutbildningar
Grävare / Hjullastare
Samtliga typer av truckar
Fordonsmonterade kranar
Teleskoplastare
Lift- & kranutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar
Fallskyddsutbildning
Travers
Ansvars utbildningar
Arbete på Väg
HLR utbildningar

 

Arbetsmiljö

Vi använder oss av Diplomerade/certifierade handledare för BAM, Sam, HMS- hälsa miljö säkerhet, HR (personal/organisation).

Vi utbildar i grupp eller på distans.

Utbildar och utvecklar företags arbetsmiljöorganisation.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
Denna kurs är för er som vill komma igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete. Vad krävs enligt lagen? Vad har arbetsgivaren för ansvar? Vi går igenom hur ett effektivt och engagerande systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp, med konkreta tips på hur ni går vidare i ert arbete.

Ur innehållet:

 • Arbetsmiljölagen, föreskrifter
 • Arbetsgivaransvar samt rättigheter och skyldigheter för skyddsombud och arbetstagare
 • Upplägget för ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Förarbete, genomförande och uppföljning
 • Dokumentationskrav
 • Konkreta redskap, material och metoder
Boka kurs

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Målgrupp

Chefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Ur innehållet:

 • Lagar och föreskrifter inom området
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Samspel och samarbete
 • Fysiska och psykosociala risker
 • Riskhantering
 • Undersökningsmetodik
 • Ansvar, delegering, handlingsplaner
 • Att dokumentera
 • Arbetsmotivation och arbetsglädje
 • Förändringar och stresshantering
 • Konflikter och mobbning
 • Rehabilitering

Kontakta oss för en offert!