Liftutbildning (mobila arbetsplattformar)

För dig som skall arbeta med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar. Maskinerna blir ännu effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Den som använder en lift skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningen uppfyller dessa krav.


Mål med utb


Undvika olyckor och personskador vid arbete med olika typer av liftar och mobila arbetsplattformar.

Kursen ökar kunskapen om hur man använder olika liftar


och arbetsplattformar. Notera att sedan 1 juli 2007 måste den som använder en lift ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Utbildningen uppfyller dessa krav.

Förhandskrav


Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav.

Målgrupp


Kursen vänder sig till den som använder saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar, samt till arbetsledare och skyddsombud.

.

Syfte


Deltagaren ska ges kunskaper för säkert arbete med mobil arbetsplattform.

Kurslängd


Kursen omfattar en heldag.

.

Kursinnehåll


 •  Kursen ger goda produktkunskaper om olika typer av liftar och deras användningsområden. I varje moment ligger fokus till stor del på säkerhet.

  • Presentation av olika typer av liftar
  • Funktion och användning för olika lifttyper
  • Arbetsmoment vid uppställning av liftar, användning av stödben m.m.
  • Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
  • Beräkning och bedömning av risker (vindpåverkan, underlag etc)
  • Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen AML)
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter (gemensamt och var för sig)

Liftutbildning


Umeå Onsdag 20/9

08.00 - 16.00

Liftutbildning


Umeå Onsdag 25/10

08.00 - 16.00

Liftutbildning


Umeå Fredag 24/11

08.00 - 16.00

Liftutbildning


Umeå Onsdag 13/12

08.00 - 16.00