Brandfarliga arbeten

Förarutbildningar

YKB Fortbildning

Grävare / Hjullastare

Samtliga typer av truckar

Fordonsmonterade kranar

Teleskoplastare

Lift- & kranutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Fallskyddsutbildning

Travers

Ansvars utbildningar

Arbete på Väg

HLR utbildning

 Ansvar och Säkerhet utbildning för arbetsledare i Spanien

Utbildningen ger god kännedom om de lagar och bestämmelser som finns runt säkerhet och ansvar på en arbetsplats. Du får veta vem som ansvarar för vad och hur du ska göra för att uppfylla dina skyldigheter. Du ökar också din förmåga att förebygga olyckor. Kursen är främst tänkt för arbetsledare, skyddsombud och andra i ansvarsposition.

Ämnet omfattar mycket som är skrivet på krångligt författningsspråk. Men på kursen använder vi vanlig vardagssvenska så att du verkligen kan förstå vad lagtexten innebär, och vilka de bakomliggande principerna är. För att förtydliga resonemangen tar vi hjälp av olika praktikfall.