Brandfarliga arbeten

Förarutbildningar

YKB Fortbildning

Grävare / Hjullastare

Samtliga typer av truckar

Fordonsmonterade kranar

Teleskoplastare

Lift- & kranutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Fallskyddsutbildning

Travers

Ansvars utbildningar

Arbete på Väg

HLR utbildning

Liftutbildning (enligt LLP)

Kursinnehåll

 • Lagar och föreskrifter
 • Historik
 • Riskbedömning och analyser
 • Val av lift 
 • Genomgång av liftens funktioner 
 • Daglig tillsyn
 • Användning av fallskydd i lift

Kurslängd
1 dag​
Kursmål:
Målet med utbildningen är:
- att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering.
- att minska personskadorna.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar.

Förkunskaper
Deltagaren måste ha fyllt 18 år och ha god förståelse i svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursdokumentation
Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LL P) och följer den internationella standarden SS -ISO 18878:2013.

Utbildningsbevis
Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år.
Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 årig giltighetstid.

Pris
1990:- exklusive moms.
Vid större grupper eller företagsanpassade utbildningar kontakta Utbildnings Centrum I Rundvik AB på 076-8118193 eller info@ucrab.se för offert

Vad säger lagen?
Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar.

Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

Traversförarutbildning

Kursinnehåll

 • Lagar, föreskrifter och bestämmelser
 • Ansvar och skyldigheter
 • Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
 • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
 • Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon.
 • Säker koppling av lyftredskap.
 • Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.
 • Teoretiskt skriftligt prov.
 • Praktiskt prov

Kurslängd
1 dag​
Kursmål:
Målet med utbildningen är:
- att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering.
- att minska personskadorna.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar travers eller telfers oberoende av vilken typ av last det är. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna

Förkunskaper
Deltagaren måste ha god förståelse i svenska språket. Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursdokumentation
Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS -ISO 23853:2006.

Utbildningsbevis
Efter avslutad utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis.

Pris
1990:- exklusive moms.
Vid större grupper eller företagsanpassade utbildningar kontakta Utbildnings Centrum I Rundvik AB på 076-8118193 eller info@ucrab.se för offert

Vad säger lagen?
Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning.

AFS 2006:6 3 § beskriver att arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas.