Brandfarliga arbeten

Förarutbildningar

YKB Fortbildning

Grävare / Hjullastare

Samtliga typer av truckar

Fordonsmonterade kranar

Teleskoplastare

Lift- & kranutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Fallskyddsutbildning

Travers

Ansvars utbildningar

Arbete på Väg

HLR utbildning

Utbildningskrav Truck

Vad krävs för att få köra truck?

Generellt gäller att en truckförare

 • ska ha fyllt 18 år
 • ska ha lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet samt gott omdöme och ansvarskänsla
 • ska ha dokumenterade kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert
 • ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen

 

För körning på väg gäller att truckförare ska ha gällande körkort med minst be­hörighet AM2 eller traktorkort om inte körningen avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats. Se vidare Transportstyrelsens regler.

Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov utfärdar truckinstruktören ett utbildningsintyg, som visar att föraren genomgått utbildningen ifråga och klarat proven. På utbildningsintyget anges vilken/vilka trucktyper eleven övat på och blivit godkänd för.

Utbildningsintyget innebär dock inte etta tillstånd att köra truck. För att få köra truck på en arbetsplats krävs dessutom att

 • Arbetsgivaren informerar och ger instruktioner om de lokala förhållanden och regler som gäller på arbetsplatsen och som påverkar arbetet som truckförare
 • arbetsgivaren utfärdar ett skriftligt körtillstånd, i vilket de lokala regler som gäller för arbete på arbetsplatsen kan specificeras närmare, liksom eventuella begränsningar. Det är detta körtillstånd som utgör den egentliga behörigheten att köra truck på arbetsplatsen.

Den som fått uppgiften av arbetsgivaren att utfärda körtillstånd ska ha den kun­skap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet med truck på företaget

Exempel på hur ett körtillstånd

kan se ut.

TLP10

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som arbetar med truck ha sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts och erhållit arbetsgivarens tillstånd. Arbetsmarknadens parter har därför tagit fram "Riktlinjer för truckförarens kunskaper och fördigheter - TLP10", som i detalj beskriver innehåll och kursmål.  TLP10 rekommenderas av Arbetsmiljöverket. De truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP10.

 

TLP10 -utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i

 • risker och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ett ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer informa­tion.

Dokumentet Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10 är framtaget i samarbete med Svenskt Näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna.

Innehållet får kopieras, men inte ändras.

Länk till TLP10 i sin helhet >

Nyheter i TLP10

Upplägget i de nya riktlinjerna skiljer sig från den tidigare truckläroplanen (TLP2), som byggde på en fastställd läroplan med minimigränser för utbildningens längd. TLP10 bygger i stället på rekommenderade kunskaps- och färdighetsmål, vilket innebär att utbildningen anpassas efter elevernas förkunskaper och inlärningstakt. Även indelningen av truckar har förändrats i TLP10.

– TLP10 är också uppdaterad i enlighet med aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Tidigare utbildning som skett enligt TLP2 är fortfarande giltig, men alla truckutbildningar som genomförs från och med den 1 januari 2011 ska ske enligt TLP10. Även repetitionsutbildning ska ske enligt de nya riktlinjerna.