Brandfarliga arbeten

Förarutbildningar

YKB Fortbildning

Grävare / Hjullastare

Samtliga typer av truckar

Fordonsmonterade kranar

Teleskoplastare

Lift- & kranutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Fallskyddsutbildning

Travers

Ansvars utbildningar

Arbete på Väg

HLR utbildning

YKB Fortbildningskurser

Intresserad av YKB-Fortbildning?
Företagsförlagda utbildningar där vi kommer ut till er kunder eller öppna utbildningar i Umeå & Lögdeå.

För varje delkurs man genomfört utfärdas ett intyg. Utbildningsanordnaren anmäler till Transportstyrelsen när sista delkursen är genomfört. Man har sedan ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning. Det krävs inget prov på Trafikverket för fortbildningen.

Ni väljer själva i vilken ordning delkurserna genomförs.

Delkurs 1: Sparsam körning
Syfte
Att kursdeltagaren ska få kunskap i hur man uppnår optimal bränsleförbrukning.

Delkurs 2: Godstransporter
Syfte
Att kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning.
Att upplysa om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Delkurs 3: Lagar och Regler
Syfte
Att kursdeltagaren uppdateras på de lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider.
Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter.
Att belysa problematiken i samband med brottslighet och människosmuggling

Delkurs 4: Ergonomi och Hälsa
Syfte
Att upplysa kursdeltagaren om vikten av en god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus
Syfte
Att säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.