Brandfarliga arbeten

Förarutbildningar

YKB Fortbildning

Grävare / Hjullastare

Samtliga typer av truckar

Fordonsmonterade kranar

Teleskoplastare

Lift- & kranutbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

Fallskyddsutbildning

Travers

Ansvars utbildningar

Arbete på Väg

HLR utbildning

Vad är YKB?

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE). De nya kraven införs samtidigt i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein. För alla nya yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Alla yrkesförare som kör sådana fordon ska dessutom regelbundet gå en fortbildning.  Vi är godkänd av Transportstyrelsen att genomföra fortbildningskurser som är anpassade till den nya lagen. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen avse uppdatering av de viktigaste kunskaperna för yrkets utövande. Tyngdpunkten ska läggas på trafiksäkerhet och förarens säkerhet samt rationell bränsleförbrukning. Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning (Hävdvunnen Rätt). Däremot omfattas de av ett krav att fullgöra sin fortbildning inom sju år.

Rekommendationen är att redan nu börja utbilda dina chaufförer, då det är många som ska utbilda sig.

För varje delkurs man genomfört utfärdas ett intyg. Utbildningsanordnaren anmäler till Transportstyrelsen när sista delkursen är genomfört. Man har sedan ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning. Det krävs inget prov på Trafikverket för fortbildningen.

Ni väljer själva i vilken ordning delkurserna genomförs.

Beställer du din YKB Fortbildning 35 timmar via oss, garanterar vi att du hinner genomföra din utbildning inom karenstiden för ditt körkort. Vi skickar per automatik ut meddelande till dig då passande kurs hålls i närheten av din lokalisering.

 

Boka din YKB hos oss! Vi håller öppna utbildningar i bland annat Umeå samt att vi genomför utbildningar på plats hos kunder. 
Välkommen till Utbildningscentrum i Rundvik AB, vi hjälper dig med YKB.