Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. 

ADR 1:3 - DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

ADR 1:3 - DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

ADR 1:3 - DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

ADR GRUND- DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

ADR GRUND - DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

ADR GRUND - DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

ADR REPETITION - DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

ADR REPETITION - DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

ADR REPETITION - DIGITAL


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00