Brandfarliga heta arbeten


Utbildning i Brandfarliga Arbeten för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Utbildningen följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté och uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment. Deltagande på utbildning och godkänt certifieringstest ger ett certifikat med giltighetstid i fem år.


Mål med utb


Brand inte ska uppstå i samband med arbete.

Förhandskrav


 Inga förkunskapskrav.

Målgrupp


Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid arbeten i brandfarliga miljöer.

Syfte


Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter arbeten i brandfarliga miljöer.

Kurslängd


Kursen omfattar en heldag.

Kursinnehåll


  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest

Brandfarliga arbeten


Umeå Fredag 22/9

08.00 - 16.00

Brandfarliga arbeten


Umeå Fredag 26/10

08.00 - 16.00

Brandfarliga arbeten


Umeå Fredag 20/11

08.00 - 16.00

Brandfarliga arbeten


Umeå Tisdag 12/12

08.00 - 16.00