Första hjälpen


Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp, endast 500 överlever. Att kunna agera snabbt är avgörande till överlevnad och rehabilitering men har du kunskapen som krävs om olyckan skulle vara framme? Med kunskap och beredskap i första hjälpen kan vi tillsammans rädda fler liv. Att veta och förstå är nyckeln till trygghet. Utbildning går aldrig att ersätta med utrustning och teknik utan utbildning är en viktig del för att säkerheten ska fungera i alla miljöer men trots det uppger 40% av tillfrågade vd:ar att utbildningar i första hjälpen sker sällan.


Hjärt och Lungräddning - med hjärtstartare


Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp, endast 500 överlever. Att kontrollera andningen, göra bröstkompressioner och inblåsningar kan vara skillnaden på liv och död. Hjärt- och lungräddning är en behandling som hjälper oss att rädda liv innan professionell hjälp anländer. Utöver hjärt- och lungräddning hjälper hjärtstartarten till. I den här HLR-utbildningen får du lära dig använda en sådan.


Vår utbildning i Hjärt- och lungräddning, även kallat HLR, ger dig som kursdeltagare kunskaper för att kunna konstatera hjärtstopp, genomföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, placera person i stabilt sidoläge samt vidta åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen utförs enligt aktuella, evidensbaserade riktlinjer från HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram och kvalitetspolicy (Svenska rådet för hjärt-lungräddning). Kursen är i 2 timmar och består av både teoretiska och praktiska moment.


Hjärt-lungräddning / hjärtstartare


Räddningen för den som drabbas av hjärtstopp kan vara hjärt-lungräddning med hjärtstartare. I den här utbildningen får du även lära dig att använda en sådan


Mål med utb


Kursdeltagarna ska ges kunskaper för att kunna konstatera hjärtstopp, genomföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, placera person i stabilt sidoläge samt vidta åtgärder vid luftvägsstopp.

Förhandskrav


 Inga förkunskapskrav.

Målgrupp


Detta är en grundläggande utbildning som alla bör ha, därför vänder sig kursen till samtliga människor.

.

Kurslängd


Kursen omfattar 2 timmar.

.

Syfte


Kursdeltagarna ska ges kunskaper för att kunna konstatera hjärtstopp, genomföra hjärt- och lungräddning med hjärtstartare, placera person i stabilt sidoläge samt vidta åtgärder vid luftvägsstopp.

Utbildningen utförs enligt aktuella, evidensbaserade riktlinjer från HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram och kvalitetspolicy (Svenska rådet för hjärt-lungräddning). Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Efter genomgången kurs erhåller kursdeltagaren ett kursbevis.


Kursinnehåll


 • Kontrollera livstecken
 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Använda hjärtstartare
 • Åtgärder vid luftvägsstopp
 • Lägga en person i stabilt sidoläge

HLR


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

Första hjälpen


Vår utbildning i Första Hjälpen anpassar vi efter era risker och behov. Vid livshotande olycka eller akut sjukdom kan första hjälpen utanför sjukhus vara livsavgörande, i väntan på professionellt medicinskt omhändertagande. Den här utbildningen ger enkla kunskaper i undersökning och första hjälp vid akuta skador och sjukdomstillstånd.


Kursen består till stor del av praktiska moment. Möjlighet finns att anpassa innehållet till era specifika önskemål. Utbildningen utgår från HLR-rådets riktlinjer. 


Mål med utb


Att öka chanserna för personer som drabbats av akut skada eller sjukdom att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen.

Förhandskrav


 Inga förkunskapskrav.

Målgrupp


Detta är en grundläggande utbildning som alla bör ha, därför vänder sig kursen till samtliga människor.

.

Kurslängd


Kursen omfattar 4 timmar.

.

Syfte


Alla deltagare ska ges grundläggande kunskaper i hur man undersöker och behandlar akuta skador och sjukdomstillstånd.


Kursinnehåll


  • Vidta säkerhetsåtgärder (bl.a. att tillgodose hjälparens säkerhet samt att tillkalla hjälp och larma)
  • Observera vitala tecken (från första bedömning till fortsatt övervakning)
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
  • Första hjälpen:
   – luftvägsstopp
   – medvetslöshet
   – stroke
   – bröstsmärtor
   – cirkulationssvikt
   – allvarlig blödning

  Innehållet kan i övrigt anpassas efter era önskemål, några exempel:

  • brännskador samt frätskador
  • anafylaktisk chock
  • akuta diabeteskomplikationer
  • psykosocialt stöd i en akut situation
  • nack-, rygg- och övriga skelettskador
  • ögonskador
  • sårskador
  • klämskador
  • stukning och urledvridning
  • förgiftningar

Första hjälpen


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00