Fallskydd

Mål med utb


Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Förhandskrav


Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav.

Målgrupp


Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning.

.

Kurslängd


Kursen omfattar en halvdag.

.

Syfte


Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Kursinnehåll


  • Känna till innehållet i lagar och föreskrifter beträffande fallrisker
  • Känna till olika typer av fallskydd
  • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
  • Förstå falldämparens funktion
  • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
  • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egenkontroll, evakuering/räddning)
  • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning

FALLSKYDD


Umeå Onsdag 6/9

08.00 - 12.00

FALLSKYDD


Umeå Torsdag 5/10

08.00 - 12.00

FALLSKYDD


Umeå Måndag 6/11

08.00 - 12.00

FALLSKYDD


Umeå Onsdag 6/12

08.00 - 12.00