Fordonsmonterad Kran


För att kunna arbeta med lastbilsmonterad kran krävs att du har fyllt 18 år och har erhållit tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med kranen på ett säkert sätt. För att få framföra fordonet krävs C-körkort. Du omfattas av kravet om yrkeskompetensbevis (YKB) som utfärdas av Transportstyrelsen.

För att erhålla utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:


  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Kranbilsförare
  • Skogstransportförare


Vill du arbeta med lastbilsmonterad kran kan du arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i  två kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ytterligare ett prov.

Utbildningens längd varierar mellan 1 – 3 veckor beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. Vill du veta mer om utbildning kan du kontakta oss.