Säkra lyft

Vill du göra din byggarbetsplats tryggare och säkrare? En utbildning i säkra lyft ger dig bättre förutsättningar att minimera risken för olyckor och skador på människor, maskiner och inventarier.

En utbildning i säkra lyft och säker lastkoppling är en investering i kunskap som gör ditt företag attraktivt. När utbildningen är slutförd får deltagaren ett utbildningsbevis och ett certifikat gällande säkra lyft.Detta kommer du att lära dig under säkra lyft-utbildningen:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • De skyldigheter som arbetsgivaren och arbetstagaren har.
 • Vad är ett lyftredskap? Vilka typer finns?
 • Hur man signalerar på ett tydligt sätt.
 • Lastkoppling och utföranden, samt redskap och vinklar.
 • Planering.
 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar.
 • Riskanalys.Vi hjälper dig att identifiera riskerna

Med hjälp av vår säkra lyft-utbildning får du chansen att kunna identifiera farorna i arbetet. Målet med kursen är att alla som genomför tunga lyft ska kunna arbeta effektivt och säkert. Du får också kunskap i hur man hanterar och kopplar ihop olika sorters lyftredskap och lyftanordningar.

Under kursen får du veta det mesta om planering och riskbedömning, roller och ansvar vid lyftarbete, lastkoppling och lyftredskap, kontroll av lyftredskap samt lagar, föreskrifter och standarder. Du får en teoretisk utbildning i hur man ska hantera och agera vid säkra lyft. För ett godkänt betyg och certifikat ska du klara ett teoretiskt slutprov.

Deltagaren måste ha god förståelse för det svenska språket, i övrigt finns inga krav på förkunskaper.

Vi kan även erbjuda en grundkurs i lastsäkring. I denna kurs får du grundläggande utbildning i lastsäkringsregler. I kursen ingår både teoretiska och praktiska kunskaper. När kursen är klar ska kursdeltagaren ha grundläggande kunskaper om hur last ska säkras enligt gällande regler.


Här är några viktiga aspekter när det handlar om säkra lyft på arbetsplatsen:

 • Har det planerats för tunga lyft på arbetsplatsen?
 • Vilken lyftanordning är korrekt för det specifika ändamålet?
 • Vilket redskap är rätt för ändamålet och lyftvinkel?
 • Är lasten kopplad på rätt sätt?
 • Kan alla inblandade kommunicera med varandra?
 • Finns det några fel, skador eller brister på utrustningen?Liftutbildning för säkra lyft

Vår grundläggande liftutbildning vänder sig till alla som ska använda sig av mobila arbetsplattformar samt arbetsledare, skyddsombud och servicepersonal.

Liftutbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Du får lära dig hur du arbetar med en lift och arbeta med liftar av olika slag under realistiska förhållanden. Du lär dig säkra lyft med lift– något som förbättrar möjligheterna till ett produktivt arbete samtidigt som risken för skador minskar.


Säkra lyft – det här behöver du veta

För att ett lyft med en kran eller en annan lyftanordning ska anses säkert måste utföraren ha fullgoda kunskaper inom följande:

 • Redskapets uppbyggnad och särskilda egenskaper.
 • Hur, när och varför redskapet ska användas.
 • Vilket underhåll redskapet behöver och hur detta ska utföras.
 • Kunskap i hur man kommunicerar effektivt, både muntligt och med handsignaler.