Ställningsbyggnad


Vid arbete med ställningsbyggnad ställs krav på hög säkerhetsnivå. Arbete med att uppföra, förändra eller riva ställningar innebär särskilda risker och kan vid felaktigt arbete resultera i förödande konsekvenser. Den här utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar ställningsbyggnad.


Ger behörighet upp till 9 m


Allmän utbildning ger behörighet att arbeta med ställningar upp till 9 meter. Utbildningen genomförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


Mål med utb


Undvika olyckor och personskador i samband med montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.

Förhandskrav


Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav.

Målgrupp


Kursen vänder sig till alla som ansvarar för, planerar eller utför montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.

.

Syfte


Deltagaren ska ges förutsättningar för att på ett säkert vis kunna arbeta med montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.

Kurslängd


Kursen omfattar 8 timmar lärarledd utbildning (heldag), samt 8 timmar hem-/förstudier.

Kursinnehåll


  • Lagar och föreskrifter
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Ställningstyper, montering och lastklasser
  • Vindlaster och lastberäkning
  • Förankringar och infästningspunkter
  • Lyftanordningar

Ställningsbyggnad


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

Ställningsbyggnad


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

Ställningsbyggnad


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00