Traversutbildning


En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar. Kranen förflyttas i sidled längs balkarna. Människor, maskiner och last kan ta skada vid felaktig hantering av en travers.


Mål med utb


Undvika olyckor och personskador i samband med normalt förekommande traversarbete.

Förhandskrav


Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav.

Målgrupp


Kursen vänder sig till dig som använder travers i arbetet.

.

Syfte


Denna utbildning ska ge deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers och utföra normalt förekommande arbeten med traversen.

Kurslängd


Kursen omfattar en heldag.

.

Kursinnehåll


  • Lagar och föreskrifter
  • Besiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
  • Material och godshantering
  • Manöverpanel och symboler
  • Praktisk övningskörning

Travers


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

Travers


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00

Travers


Fredag 2/4 - 2021

08.00 - 17.00