Truckutbildning


Truckutbildningen anpassas efter era behov. Utbildningarna genomförs enligt Truckläroplanens (TLP10) riktlinjer.


Mål med utb


Att minska risken för olycka och personskada i samband med truckkörning samt främja en effektiv produktion med olika typer av truckar. 

Förhandskrav


Minst 18 år gammal, i övrigt inga förkunskapskrav.

Målgrupp


Kursen vänder sig till alla blivande förare av truck.

Syfte


Deltagaren ska ges kunskaper och färdigheter för säkert arbete med respektive trucktyp.

Kurslängd


 1 till 5 dagar samt hem-/förstudie.

Kursinnehåll


  • Risker och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Truckens konstruktion, arbetssätt, stabilitet och belastningar
  • Material och godshantering
  • Ergonomi
  • Daglig tillsyn
  • Hantering av farligt gods
  • Praktisk truckkörning
  • Utbildningen genomförs enligt Truckläroplanens (TLP) riktlinjer.

Truckkort A + B


9-10/2-2023 Lögdeå

08.00 - 16.00

Truckkort A + B


Valbart datum enligt övrig rutan.

08.00 - 17.00