Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och finns tillgängliga även på distans.

Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Delkurs 1 : Sparsam körning
Delkurs 1 innefattar delar som gör dig medveten om fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna. Du får också kunskap om säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion, hur man kan minska slitage på fordonet och förbygga skador, minska bränsleförbrukning och tekniska störningar.

Delkursens ämnesområde och mål:
1.1 Kunskap för kraftöverföringens egenskaper
1.2 Förståelse i rörelseenergi och bromssystem
1.3 Förståelse för optimering av bränsleförbrukning

YKB Delkurs 1 är totalt 7 timmar och går bra att genomföra på distans. Se våra tillgängliga datum här nedan.

YBK delkurs 1


YKB delkurs 108.00 - 17.00

YKB delkurs 1 


08.00 - 17.00

Delkurs 2 : GodstransporterI Delkurs 2 får du kännedom om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga godstransportslag och persontransporter. Du får också ta del av de regler som finns för lastning, lossning, lastsäkring samt hur du säkerställer passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

Delkursens ämnesområde och mål:
1.4 Förståelse för last och lastsäkring vid godstransporter

YKB Delkurs 2 är totalt 7 timmar och går bra att genomföra på distans. Se våra tillgängliga datum här nedan.

YBK delkurs 2 YKB delkurs 208.00 - 17.00

YKB delkurs 08.00 - 17.00

Delkurs 2 B : PersontrafikI Delkurs 2 får du kännedom om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga godstransportslag och persontransporter. Du får också ta del av de regler som finns för lastning, lossning, lastsäkring samt hur du säkerställer passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

Delkursens ämnesområde och mål:
1.4 Förståelse för last och lastsäkring vid godstransporter

YKB Delkurs 2 är totalt 7 timmar och går bra att genomföra på distans. Se våra tillgängliga datum här nedan.

YBK delkurs 2 08.00 - 17.00

YKB delkurs 2 08.00 - 17.00

YKB delkurs 2 08.00 - 17.00

Delkurs 3 : Lagar & reglerDelkurs 3 innefattar vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare. Du får kunskap kring vilka bestämmelser som gäller för arbets-, kör- och vilotider samt hur man kan förebygga brottslighet som gods- och människosmuggling.

Delkursens ämnesområde och mål:
2.1 Kännedom om social lagstiftning

YKB Delkurs 3 är totalt 7 timmar och går bra att genomföra på distans. Se våra tillgängliga datum här nedan.

YBK delkurs 3 08.00 - 17.00

YKB delkurs 308.00 - 17.00

YKB delkurs 08.00 - 17.00

Delkurs 4 : Ergonomi & hälsaDelkurs 4 innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Kursen ger dig kunskap om rätt ergonomi, effekter och betydelse av stress, trötthet och sömn.

Delkursens ämnesområde och mål:
3.3 Kunskap inom ergonomi
3.4 Vilken förmåga fysisk och psykisk har

YKB Delkurs 4 är totalt 7 timmar. Se våra tillgängliga datum här nedan.

YBK delkurs 408.00 - 17.00

YKB delkurs 4 08.00 - 17.00

YKB delkurs 4 08.00 - 17.00

Delkurs 5 : TrafiksäkerhetDelkurs 5 ger dig kunskap för att kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador. Du får också kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor.

Delkursens ämnesområde och mål:
3.1 Kunskap inom riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
3.5 Kompetens hur du agerar i krissituationer
1.3a Riskmedvetenhet

YKB Delkurs 5 är totalt 7 timmar. Se våra tillgängliga datum här nedan

YBK delkurs 5 08.00 - 17.00

YKB delkurs 5 08.00 - 17.00

YKB delkurs 5 08.00 - 17.00